Dugnadsportal

Denne siden inneholder en oversikt over dugnadsbehovet i Stiklestad Golfklubb. Her kan du se hvilke dugnader som trengs, tidspunkt og hvem som er ansvarlig.

  • Dugnadsbehov fra klubbens side meldes inn på e-post til dugnad@stiklestad-golfklubb.no. Informasjon som må være med er: Hva skal gjøres, dato, klokkeslett, varighet, hvor mange det er behov for og hvem som er ansvarlig. 
  • De som har mulighet til å stille på dugnad bruker også e-post dugnad@stiklestad-golfklubb.no for å melde seg på. En kan melde seg på en eller flere dugnader.

Uke 11:

  • Torsdag 16.03 kl 18 – 21. Male simulatorbygget utvendig. Behov: 4 stykk. Ansvarlig Ola Normann. Påmeldte: Kari Nordmann,

Uke 12:

  • Osv…