Sport og Aktivitet

Barn- og Juniorgolf

TRENING, LEK OG KONKURRANSE
All barne- og junioraktivitet i Stiklestad golfklubb bygger på verdiene: Glede, Miljø, Trygghet og Mestring. Klubben lever etter prinsippet «flest mulig, lengst mulig» og ønsker med dette å bygge et miljø med barn og ungdom som trives og har det artig sammen.
 
Våre treninger preges av at alle blir sett, og at vi legger til rette for så vel idrettslig, som personlig utvikling.
 
Mål – Personlig utvikling:
• Føle seg som en i gjengen
• Økt selvtillit og selvfølelse
• Mestringsfølelse
• Respekt for andre mennesker
 
Mål – Idrettslig utvikling
• Utvikle basisferdigheter for idrett generelt og golf spesielt
• Trene på en trygg og sikker måte tilpasset alder
• Utvikle selvstendige golfspillere med indre motivasjon
• Legge til rette for et godt tilbud til de som ønsker å konkurrere
 
Å delta i barne- og junioraktiviteter krever ingen førkunnskaper og det er bare å møte opp på trening.
 
Se linkene under for mer informasjon eller se vår hjelpeportal for dugnadsfolk.

Elitegolf

Elitegolfgruppa legger til rette for de som ønsker å spille slagspill uten handicap.

Trening

Klubben har en egen treningsgruppe for elitegolfen. For info om treningstider, ta kontakt med administrasjonen.

Trones tour
Målgruppen til Trones Tour er golfspillere med hcp under 15, som har både høyt og lavt ambisjonsnivå. Terskelen for deltagelse skal være lav, og turneringsserien skal være en god arena for å konkurrere og utvikle seg sammen med lokale golfere.

Lag NM
Stiklestad golfklubb har som ambisjon å hvert år stille med best mulig lag i Lag NM. Kvalifisering skjer gjennom spill i turneringer og gjennom «captains pick».

Seniorgolf

Seniorgruppas målsetting er å bidra til at det er et godt sportslig, sosialt og inkluderende miljø i Stiklestad golfklubb. Seniorgruppa skal spesielt lage aktiviteter for seniorer som kan spille golf på dagtid.

Hovedaktiviteten til seniorgruppa er felles golfspill på torsdager. Påmelding skjer i golfbox.

Definisjon seniorer
Damer og herrer fra og med det året de fyller 50 år.

Damegolf

Formålet til damegruppen er å gi et tilbud til alle damegolfere i klubben. Gruppen skal være en lavterskel tilbud hvor vi har som mål å kose oss med en runde golf sammen med andre damer. Det skal være uhøytidelig, trivelig og sosialt. Gruppen har og hatt som mål å få med nybegynnere i klubben.

Damegruppens hovedaktivitet er felles golfspill på tirdager. Påmelding i golfbox.