Innmeldingsskjema

Vi ønsker deg velkommen som medlem i Stiklestad Golfklubb! Bruk skjemaet under for innmelding i Stiklestad Golfklubb. Felt merket med rød stjerne er obligatoriske.

Vilkår for medlemskap:

Vi gjør oppmerksom på at innmeldingen er bindende og gjelder for hele kalenderåret. Hvis man ønsker å melde seg ut av klubben skal dette varsles skriftlig til klubbens e-post innen 31.12 samme år. Dette er iht Norges Idrettsforbund og Norges Golfforbunds regler og Stiklestad golfklubbs lover om utmeldelse og overgang til annen klubb.