Sport og Aktivitet

Golfgruppa

Golfgruppa omfavner alle i klubben og skal stå for et bredt tilbud til alle som ønsker å delta på trening og turnering i regi av klubben. Gruppen har som hovedansvar å skape engasjement blant alle klubbens medlemmer fra nybegynnere til etablerte golfere. Golfgruppas arbeid skal gjenspeile verdigrunnlaget til klubben og skape aktiviteter tilpasset alle.

Golfgruppas ansvarsområder er:
– Organisere treninger for alle som ønsker et aktivt tilbud gjennom klubben. Denne aktiviteten skal organiseres i samarbeid med Elitegruppa som har tilsvarende aktiviteter.
– Arrangere ukentlige lavterskel turneringer slik som ettermiddagsrunder (for eksempel eklektisk 9-hulls shotgun).

Gruppen skal videre jobbe aktivt med å skape inkluderende aktiviteter, positive golfopplevelser og trivsel for alle på klubben.

Barn- og Juniorgolf

TRENING, LEK OG KONKURRANSE
All barne- og junioraktivitet i Stiklestad golfklubb bygger på verdiene: Glede, Miljø, Trygghet og Mestring. Klubben lever etter prinsippet «flest mulig, lengst mulig» og ønsker med dette å bygge et miljø med barn og ungdom som trives og har det artig sammen.
 
Våre treninger preges av at alle blir sett, og at vi legger til rette for så vel idrettslig, som personlig utvikling.
 
Mål – Personlig utvikling:
• Føle seg som en i gjengen
• Økt selvtillit og selvfølelse
• Mestringsfølelse
• Respekt for andre mennesker
 
Mål – Idrettslig utvikling
• Utvikle basisferdigheter for idrett generelt og golf spesielt
• Trene på en trygg og sikker måte tilpasset alder
• Utvikle selvstendige golfspillere med indre motivasjon
• Legge til rette for et godt tilbud til de som ønsker å konkurrere
 
Å delta i barne- og junioraktiviteter krever ingen førkunnskaper og det er bare å møte opp på trening.
 
Se linkene under for mer informasjon eller se vår hjelpeportal for dugnadsfolk.

Elitegolf

Elitegolfgruppa legger til rette for de som ønsker å spille slagspill uten handicap.

Trones tour
Målgruppen til Trones Tour er golfspillere med hcp under 15, som har både høyt og lavt ambisjonsnivå. Terskelen for deltagelse skal være lav, og turneringsserien skal være en god arena for å konkurrere og utvikle seg sammen med lokale golfere.

Lag NM
Stiklestad golfklubb har som ambisjon å hvert år stille med best mulig lag i Lag NM. Kvalifisering skjer gjennom spill i turneringer og gjennom «captains pick».

Seniorgolf

Seniorgruppas målsetting er å bidra til at det er et godt sportslig, sosialt og inkluderende miljø i Stiklestad golfklubb. Seniorgruppa skal spesielt lage aktiviteter for seniorer som kan spille golf på dagtid.

Definisjon seniorer
Damer og herrer fra og med det året de fyller 50 år.

Damegolf

Formålet til damegruppen er å gi et tilbud til alle damegolfere i klubben. Gruppen skal være en lavterskel tilbud hvor vi har som mål å kose oss med en runde golf sammen med andre damer. Det skal være uhøytidelig, trivelig og sosialt. Gruppen har og hatt som mål å få med nybegynnere i klubben.