Lokale regler

Revidert 11/3-2019

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Stiklestad Golfklubb.

For klubbturneringer, se eventuelle tillegg til lokale regler og klubbens konkurransebestemmelser.

Full tekst til lokale regler er oppslått på informasjonstavlen i klubbhuset og er på vår hjemmeside.

Utenfor banen (A-1)

 1. Hvite staker, og/eller hvite spraylinjer definerer banens grenser.
 2. Utenfor banen er definert av linjen mellom punktene på bane-siden av de hvite stakene og disse stakene er utenfor banen.
 3. På hull 1 er beskyttelsesnett mot drivingrange å betrakte som banens grense

 

Utenfor banen mellom to hull (A-4)

 1. Under spill av hull 6, er den andre siden av skogen på venstre side av hullet, definert med hvite staker, utenfor banen. Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 6. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.
 2. Under spill av hull 16, er høyre side av hullet, definert med hvite staker, utenfor banen. Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 16. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

 

Straffeområder (Regel 17) (B-1)

 1. Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
 2. Gule straffeområder defineres av gule merker/staker og/eller linjer.

 

Spilleforbudområder (E-8)

Områdene på hull 1, hull 6 og hull 7, samt alle andre definert av blå staker med hvit topp, er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)

Grunn under reparasjon (GUR)

 1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
 2. Maurtuer i generelt område.
 3. Fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde.
 4. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
 5. Steinfylte dreneringsgrøfter.
 6. Skjøter mellom skåret torv i generelt område og på puttinggreen.

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av

forholdene beskrevet i punktene c.-f.

Uflyttbare hindringer

 1. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
 2. Steiner plassert like ved generelt område klippet i fairwayhøyde, og som er plassert på motsatt side av 150-pinner merker, er å betrakte som avstandsmerker.

 

Straff for brudd på lokale regler er den generelle straffen i henhold til regel 1.3c.

 • Matchspill: Tap av hull
 • Slagspill: To straffeslag

LOKALE BESTEMMELSER

Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreenen.

Avstandsmerker:

150 metersmerker: Gule og hvite staker.

100 metersmerker: Røde og hvite staker.

DENNE LOKALE REGEL BENYTTES BARE NÅR DET ER BEHOV OG KAN GJØRES KJENT PÅ FRITEKSTFELTET PÅ SCOREKORTET, OG BØR I TILLEGG HENGES OPP GODT SYNLIG I DEN PERIODEN DEN GJELDER.

Ballplassering (E-3) 

Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:

 • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: ett scorekort fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
  • Må være i det generelle området.

Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2(b) og 14.2e.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.