Vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplan

Oppdatert 10.02.2021.

I en vekslende værtype som Trøndelag ofte kan by på, kan det være vanskelig å sette eksakte datoer for vedlikehold langt frem i tid. Derfor kan det være lurt å følge med her jevnlig for å få den siste oppdaterte informasjonen.

  • Bunkere rakes ca en gang i uken.
  • Den endelige vedlikeholdsplanen bestemmes ikke før etter at alle planlagte turneringer for inneværende sesong er satt, ca i slutten av mars.

Vedlikeholdsstrategi

Trones Golfbane sitt totale område er på ca 700 dekar, hvorav ca 300 dekar er områder som blir klipt og stelt jevnlig. Resten er hovedsaklig skogområder.
 
Mesteparten av banen er rough, fairways og tee-steder. Her er det klipping som er den absolutt største arbeidsoppgaven. Disse områdene klippes 1-3 ganger i uka, alt etter behov, og det er været som styrer behovet. I tillegg gjødsles disse områdene en gang på våren og en gang midt på sommeren, ved fuktig værtype.
 
Bunkere rakes vanligvis en gang i uka og oppgraderes med skarpe klippekanter og drenering ved behov.
 
Områdene som krever absolutt mest ressurser er greenene. Disse er bygd opp på nesten utelukkende ren sand. For at greenene skal holdes friske år etter år, er det viktig med en rekke tiltak for å begrense såkalt filt i vekstmassen. Ved manglende vedlikehold vil det bygges et lag med dødt organisk materiale, og dette filtlaget vil skape problemer på sikt.
Overordnet er det følgende tiltak for greenene:
  • Stikklufting gjøres 2-3 ganger i året og fører til bedre oksygentilgang for røttene. Det er også gunstig for nedbryting av filt.

  • Vertikalskjæring gjøres ca 4 ganger i året, og er også med på å ta vekk filt. I tillegg kuttes overløpere, noe som gjør at planten setter nye skudd og vi får en tettere spilleflate.

  • Sanddressing gjøres ca 6 ganger i året og er med på å tynne ut filtlaget, slik at vi får flere luftporer i vekstmassen. Dette gjøres gjerne rett etter vertikalskjæring og resåing.

Alle punktene over er en langsiktig strategi for å oppnå filtkontroll.

I tillegg kjører vi et omfattende gjødslingsprogram. Ren sand i vekstmassen fører lett til utvasking av næringsstoffer. Derfor gjødsler vi ofte og lite. 2-3 ganger i måneden.

Bakdelen med punktene over er at de forringer puttekvaliteten for en liten periode. Lufting fører til ujevne og humpete greener, samt at dressing gir en dårligere ballrull pga økt slitasje på klippeaggregat. 

Siden det meste av vedlikeholdet påvirker spillopplevelsen, vil vi så godt det lar seg gjøre informere om når de forskjellige tiltakene settes inn.
 
Mvh
Head Greenkeeper
Bjørn Sverre Amdahl