Kjøpsbetingelser

Kjøpsvilkår

AVTALEVILKÅR VED BESTILLING AV TURNERING

  1. Innledning

Ved bestilling av turnering via Golfbox aksepterer bestiller denne avtalen. Avtalen

regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og klubben.

Ved bestilling av turnering er det påkrevd med forhåndsbetaling.

Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Det

forhåndsbetalte refunderes ikke og bestillingen kan ikke endres, utover i de tilfeller

som fremgår av denne avtalen.

  1. Refusjon

Klubben refunderer det som er forhåndsbetalt dersom:

  • banen er stengt når spilleren har starttid
  • stengt bane eller andre grunner medfører at turneringen blir avlyst

Beslutning om å stenge banen (golfbanen og/eller treningsområdet) fattes av klubben

når dette finnes nødvendig av hensyn til banen, spilleres sikkerhet eller offentlige

pålegg eller råd. Banen kan bli stengt eller gjenåpnet på kort varsel. Beslutningen

formidles enten på stedet, på klubbens nettsider eller som melding til den enkelte

spiller.

Ved stengt bane vil klubben ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig

for utgifter eller tap som spilleren har hatt eller får utover det beløp som er

forhåndsbetalt til klubben (og da kun i de tilfeller som er spesifikt angitt over).

  1. Endring av bestilling

Turneringsdeltagere kan melde seg av en turnering inntil utløpet av oppgitt

påmeldingsfrist. Betalt startkontingent og evt. greenfee vil bli refundert. Etter

påmeldingsfristen har spilleren ved eventuell avmelding ikke rett til refusjon.

  1. Ansvar

De alminnelige erstatningsregler gjelder for golfspill. Den enkelte spiller er selv

ansvarlig for sine handlinger og skal opptre aktsomt og hensynsfullt overfor sine

medspillere og omgivelser (forbipasserende, naboeiendommer, klubbens eiendom

osv.)

Tilbake til Turneringer.